Vuurstorm


Het brandhout waaide mij om de oren
Daar heb ik niets voor hoeven te doen
Het kwam vanzelf dat was goed te horen
Zowel in de tuin als ook in ’t plantsoen

Nu is ‘t alleen zagen en hakken maar
En vele spaanders hoort men vallen
Het werk is op zichzelf best wel zwaar
Maar kan vooruitzicht niet verknallen

Dan wordt je ook nog warm van ’t kloven
En ’t sjouwen naar de houtopslag
’t Is een beste klus moet je geloven
Maar nu reeds verlang ik naar de dag

Dat het hout in mijn openhaard zal laaien
Laat voor mijn part dus maar een boom omwaaien.

Leef je uit


Steeds tracht ik ritme, metrum weer te leiden
in banen van hoog naar laag en dan terug
van dal tot berg, daarna in diepte glijden
van klank tot klank verbinding als een brug.

De woorden wil ik laten rijmen, zingen,
hoop, dat iedereen daarvan genieten kan
ik zie de mensen nu al dansen, swingen
pas maar op en krijg er geen beroerte van.

Vóélde me zitten

Close up portrait of young adult man with sursprised expression looking at camera against gray white background. Vertical shot of caucasian real people shocked in studio with brown hair and modern spiky haircut. Photography from a DSLR camera. Sharp focus on eyes.

Gezellig straks dacht ik
zo met een groepie dichters
een stuk of wat die versjesschrijven

laat ’t me nou een echte
hardstikke grote groep
professionele dichters wezen.

En daar zat ik dan tussen
als amateurtje!!!

Dichtersfatsoen


De schoonste woorden zijn gewijd aan ’t sonnet
En vragen klank en ritme als schoon akkoord
Waarop men danst in wals, in tango of ballet
Of in een quickstep wat ook bij stijldans hoort.

Men danst ritmisch, gracieus met veel plezier
Op woorden die door muziek zijn vervangen
In smoking, avondjurk , baljurk met veel zwier
En ‘t maakt niets uit van welke stand of rangen.

Helaas, ook woorden die als donder klinken
En hart en ziel gevoelig kunnen raken,
Dan zullen zang en dans in droefheid zinken

Ze hebben niets met poëzie of dans te maken
Maar zullen tot onwaardig luchtledig slinken
Geen dichter maakt gebruik van derg’lijke zaken.

Zomaar bakker van sonnetten


In woorden speelt hij de sterke held
ontziet geen mens met zijn scherpe spraak
maar is in gevoeligheid een ware staak
durft enkel op afstand met verbaal geweld

menig dichter denkt hij te manipuleren
met schijn en met verdraait advies
van vals geslijm is hij beslist niet vies
als hij van verre zich digitaal kan keren

wordt hem kritiek en tegenweer te massaal
zodat men hem van verraad gaat verdenken
gaat hij gegarandeerd snel aan de haal

om vanaf eigen site oude collega’s te krenken
in sonnet voelt hij zich dan wel superieur
daarin beledigt hij dichters te kust en te keur.

Zo jammer


Hoeveel poëten plaatsen op één site
hebben allen hun eigen talenten
ieder doet zijn uiterste best
niemand om den-brode of centen.

Ieder puur om het plezier
vraagt oprecht feedback te geven
waar men ook nog positiefs in vindt
geeft een dichter weer plezier in het leven.

Maar zo vaak hoort men
dat eeuwig star gezemel
“Het moet niet zus, het hoort niet zo
mijn advies komt regelrecht uit de hemel”.

Wil een leerling dan niet horen
is juf/meester zeer gepikeerd
“Jij bent als hamstertje geboren.
Wie niet luistert heeft weer niks geleerd”.

We waren even van de aarde los


Even zweefden met elkaar
over velden, langs bossen
akkerranden of rivieren
plekken waar de Hunnen sliepen
genietend van een dolle vlucht.

Even overlegden we, hoe verder
binnen vleugelslagen ons doel
samen zwieren door luchtledig
zwaartekracht voorbij kan gaan
leven in een vogelvrij bestaan.

We zullen verder vliegen in formatie
als de vlucht ganzen boven ons
ons warmend aan de luchtstroom
van het ons bezielend vuur
onder leiding van Moedergans.

Vissend op genot


Een flauwe zon stijgt op
een zachte wind vult de vlakte
golven nevel stromen over ’t veld

een boot vaart rustig
over dof spiegelend water
witte vogels zweven in kolonies mee

een achtergrond van kleurige bossen
geheel in blauw gevat als overkoepeling
en in de verte zweeft een vroege buizerd

ergens hoor je de bronstroep van een hert
dat brullend zijn roedel roept
alles wijst op herfst

en ik geniet met m’n hengel tussen het riet.

Ringen en kringen naar omhoog


Waar ringen groeien
telkens weer
steunend naar boven
bescherming vinden
in verbindende band
van kringen
voor langdurigheid
stevig grondvest
in onwrikbaar
vaste gronden
geleidt een stam
als sterke zuil
naar breed
vertakte kruin
vele verschillen
die in streven
een éénheid tonen.

Poëzie gezocht


Ik zoek de poëzie
in woorden, rijmen.
Letters en zinnen
dwarrelen rondom.

Ik moet schiften schrappen
in regels, verzen
strofen of dichten
’t draait en tolt maar rond.

Ik zoek in boeken, schriften
tot ik iets zal vinden
op internet of tv.
het zit, maar niet mee.

Maar dan gaat een lampie op
kom ik op een idee
schrijf ‘t één na ’t ander
de poëzie sleept míj mee.

Mijn vriend niet


Hij staat daar aan de waterkant
fors en breed met lange haardos
zijn baard in maanden niet geschoren
als rasta hangen zijn lokken los
en vallen waar ze niet horen

en wuivend blijft zijn kruin
zijn stakerig lijf bedekken
als je ‘m ziet zeg je
ach wat treurig geheel
ook voor mij mag die rotwilg verr…

Mijn hobby


Geen fysieke dwang zal mij nog treffen
voor het schrijven van zo menig gedicht
nee, ik heb mijn doel nu anders gericht
zeer ontspannen wil ik mijn stem verheffen

niet brallen wil ik ’t ene na ’t andere lied
maar bescheiden mijn aanwezigheid verklaren
in woorden vol van vriendschap en bedaren
’t is al genoeg dat men mij in omvang wel ziet

zou ik doorgaan kom ik in depressief gekonkel
ben mooi volslank, daar houden we het maar op
niet te mogen roken is voor mij geen straf

heb geen behoefte aan sieraad of dergelijk gefonkel
voor gezondheid blijft geestrijk vocht onder de dop
maar eten is mijn hobby, dus blijf daar af!