Poort tot de hemel


Een lucht zo donker en grauw
met sombere tranen
geen warmte, geen licht, geen blauw,
waardoor geen zonnestralen banen.

Maar zacht kwam er een stille wind
en sombere wolken vervlogen
de hemel veranderde in blauwe tint
een regenboog straalde voor mijn ogen.

Zou langs die boog mijn Heer zijn opgegaan
ver boven aardse wolken
tot waar Hij voor Zijn Vader zal staan
als voorspraak voor alle volken.

Ik heb Hem heen zien gaan


Ik begrijp het niet Hij is weggegaan
maar zo duidelijk hoor ik Zijn stem
ik zag Hem daar bij de engelen staan
op wolken werd Hij ten hemel gedragen

ik hoor Hem of Hij nog naast mij staat
mij in liefde en genade steeds wil dragen
en mij nooit in eenzaamheid achterlaat
Zijn aanwezigheid hoef ik slechts te vragen

Hij is verrezen naar Zijn Vaders huis
om daar voor ons een plaats te verwerven
vergeven heeft Hij ieders aandeel in het kruis
doet elk in Zijn Geest het Koninkrijk beërven.

Dienst van de Geest

Licht en Geest alom
Dank dat U ons niet alleen hebt gelaten
ook nadat U op wolken werd gedragen
en wij bedroeft tezamen zaten
stuurde U Uw Geest om ons te schragen

U schonk ons die Geest, Uw heilig vuur,
zodat wij steeds van U zouden getuigen
bij vrolijk feest of droevig uur
en U alle lof en eer betuigen.

Wij danken U dat U in de doop
de geesteskracht wilt bezegelen
bevestig hiermee voor ons de hoop
dat U ons plek in de hemel wilt regelen.