Gelukkige jeugd


Nog zie ik het kiezelpad
door de tuin voor ons huis
nog voel ik de kiezels
waarop ik mijn knieën
tot bloedens toe viel

nog zie ik rozen langs het pad
voel de gemene scherpe doorns
waaraan ik me zo dikwijls prikte
me schramde toen ik er in viel
bij m’n eerste fietspoging

nog zie ik de perenboom
waar ik in klom en uit viel
en zie ik ook de krukken
die me nog een beetje steunden
bij het strompelen over het erf

’t is allemaal al lang geleden
en ik vraag me af
hoe zou het komen
dat ik het nog zo goed weet?
Dacht dat je alleen ’t goede zou onthouden.

In kleine gaven


Een klein straaltje licht
zomaar ergens door bladeren
een strookje zon over mijn pad
een beetje warmte wat lacht
vanaf een hoek met schaduw

speldenprik aan donkere lucht
een helder fonkelend sterretje
vuurvliegje in mijn bloementuin
het ene kleine sprankje hoop
in mijn leven de zonneschijn

en alle schijnsels bij elkaar
het licht warmte en de liefde
dat ik door mag geven.

Nachtlicht wordt ontstoken


Het is een mooie dag geweest,
de avond daalt de kim leurt rood
wolken kleuren in purper gloed
schaduwen bedekken de aarde.

Een kleine vogel zingt in de populier
in zijn zang nog zinderen van de dag
en koele bries streelt door ’t lover
rust en stemming van stille dank.

En in het langzaam vervagend licht
reist aan gene zijde een zilveren bol
teken dat ook het licht blijft schijnen
over de horizon voor alle leven daar.

Één voor één twinkelen de sterren
en wensen ieder goedenacht.

Kleine tere wijsheid


Zomaar verdoold lopend door het veld
begroette mij die kleine bloem
heeft mij over schoonheid verteld
ver verheven boven rijkom en roem.

Onbevangen over liefde en geluk
over warmte en genot van kleur
leven zonder zorg, haast of druk
in licht van maan en rozengeur.

Ze verhaalde over lach en vrolijkheid
over prachtige zang en dans
muziek dat het hart verblijdt
en geeft de gratie kans.

Uren heb ik bij die bloem gestaan
geluisterd naar haar verhaal
een kleinigheid in mijn bestaan
is zij ’t belangrijkst van allemaal.

Dromen over en van geluk


Ik verlang naar een land
van vele dromen altijd groen
en vogels zingen in bomen
onder zon en blauwe luchten
steeds vrede en geen mens
ooit hoeft te vluchten

daar zullen we elkaar weer vinden
wandelend tussen bloemenpracht
genieten van liefde en geluk
heldere fonteinen beschenen door zon
met regenbogen vol kleuren

en als we daar ooit komen
badend in warmte en licht
ieder dromend eigen dromen
geef me dan jouw hand
dat ik je mag leiden

door dat dromenland.

Flierefluiter


Een flierefluiter meer ben ik niet op aard
Ik trek van plek tot plek en zoek de zonzij
Alleen een vrolijk gezicht maakt mij blij
En mijn blijde lach heb ik steeds bewaard

Geen zorg noch chagrijn achtervolgen mij
De ganse wereld ligt nog voor mij open
Ik kan overal mijn eigen tempo lopen
Ik ben mijn eigen baas hoe het ook zij

Zo trek ik van plaats tot plaats door zonneschijn
En neem genoegen met het leven zo het is
Al is ‘t niet altijd rozengeur en maneschijn

Het geluk blijft bestaan, verdriet is wat ik wis
Ik ben een flierefluiter zo is mijn aard
Bij regen of zon blijft mijn humeur bewaard.

Hemels paradijs op aarde


Tere vleugels door de tuin
als engelen in het paradijs
kleurrijk van bloem tot bloem
genietend van zoete nectar.

Ook zacht klinkt het gezoem
van honderden bezige bijen
honing verzamelend in raat
en bevruchten zo het zaad.

Verzameling van stil genot
toonbeeld van uitbundig leven
schoonheid en geluk zoals eens God
ons in de schepping wilde geven.

Muze van-tot


Hoe vaak bewonderde ik niet de ochtendgloed
De gouden glans die de horizon besproeide
Over smaragdgroen veld werd nieuwe dag begroet
Terwijl over ‘t stille meer ’t licht met golfjes stoeide

Schone belofte vanaf ’t eerste uur der dag
Gesteund door allereerste prille vogelzang
Verwekte bij ’t vroeg ontwaken een blijde lach
Die blijft de hele dag tot aan zonsondergang

Wees jij daarna bij nacht mijn heldere maneschijn
Die sterren strooit langs het duister firmament
En wil de hele verdere nacht ook bij mij zijn
Omdat er geen ander is die mij zo goed kent

O muze al besta jij alleen in mijn fantasie
Van ochtendgloed tot ochtendgloed ben jij mijn poëzie