Grauwheid en zonneschijn


Deze morgen straalt
De zon geeft weer haar licht
Somberheid waar de mens faalt
Wordt door vrijheid nu belicht

De bezetter is verdreven
Nederland is Nederland weer
De vlag feestelijk ten top geheven
Ondanks vreugd voelt toch het zeer

Maar nu eerst toch weer feest
Ons volk is nu bevrijdt
Nooit is de lucht zo klaar geweest
Als nu na angst en strijd

“Nooit weer!”, “Nie wieder!”
Was de vrijheidsleus
Nooit weer oorlog dacht ieder
Helaas, bracht ’t noodlot een andere keus

Nooit zal de mens leren
Een ander te verstaan
Velen moeten nu ontberen
En zich met moeiten door ’t leven slaan

Herdenk de doden en zij die niet meer zijn
En vier de vrijheid met het feest
Voor oud en jong, groot en klein
Vergeet de grauwe luchten, nu enkel zonneschijn