Koffiedik kijken


Verwacht niets bijzonders op deze morgen
de dag begint als iedere nieuwe dag
zoals je steeds opstaat hopelijk met een lach
en blijf je ook vandaag verschoond van zorgen.

Tijd omsluit dingen, die je gisteren zag,
houdt in geheim en toekomst verborgen
of blijdschap overwint of andere zorgen
danwel geluk, liefde op deze nieuwe dag.

In stilte wagen we ons af te vragen
wat de toekomst ons straks weer brengen zal
kabbelt tijd weer als deze vroege morgen,

of zullen al onze pogingen slagen
om nu op te veren uit dit diepe dal
maar toch heeft iedere dag z’n eigen zorgen

Krimpende tijd


Steeds meer gebogen
Loop ik in deze krimpende dagen
Nog steeds genietend van ’t leven
Over resterende paden
Wat minder snel dan in mij jonge jaren
Maar onverdroten voorwaarts

Ergens voor mij ligt de horizon
Waar nu nog eindigt mijn gezicht
En de wereld schijnt te eindigen

Toch ligt mijn toekomst daar
Waar ’t licht niet eindigt
En geen hoop verloren gaat

Warme zomernacht


Zelfs de stilte van de nacht
Is deze ochtend niet ontwaakt
En in kruinen van de bomen
Zwijgt het vogellied

Op het veld, door warmte geraakt,
Loopt of ligt het vee lusteloos
Zwijgend passeert een wandelaar

In een vijver bij een huis
Klinkt enkel nog,
Loom ’t geluid der boerennachtegaal

Alsof de wereld zich verslaapt
En zelfs de stilte
Zijn droom niet wil verstoren

Ècht hoor!


“Ik heb haar toch heel ècht gezien,” hield hij bij hoog en laag vol.
“Ze had zilverstralend haar en een figuurtje dat gewoon niet te beschrijven valt. Haar taille was niet veel dikker dan mijn pink. Haar boezem leken twee ontmantelde kokosnoten en haar derrière twee zacht schommelende druiventrossen gedragen door twee ivoren kandelaren. Haar vleugels waren zo teer en doorzichtig dat alleen het ruisen was te horen bij het passeren en de zachte luchtverplaatsing te voelen was.”
Hij leek er voor zichzelf voor 100% van overtuigd dat hij op z’n minst een engel had ontmoet en was er nog totaal door van slag.
Bij voorbaat bewust dat ik hem op geen enkele wijze het onmogelijke van zijn veronderstelling, hoe mooi die ook leek, aan het verstand kon brengen besloot ik toch nog een poging in die richting te doen.
“Hoor nou Gert,” trachtte ik hem aan het verstand te brengen, “engeltjes bestaan heus wel in de hemel, maar op aarde kom je, dat soort engeltjes in ieder geval, niet meer tegen. Al lopen er ook genoeg “Engelachtige” figuurtjes rond.”
“Je wilt me niet geloven, maar als je deze had gezien was je voor haar op je knieën gevallen en had je de grond voor haar voeten gekust!” beet hij mij verontwaardigd toe.
“Kom,” zei ik om de zaak te sussen en hem wat tot rede te brengen, “laten we deze zaak verder maar laten rusten en over wat meer alledaagse dingen praten, hier komen we samen toch niet uit want het is de vraag of ze zich noch weer zal laten zien.”
We gingen samen op het bankje voor mijn huis zitten daar het zeer aangenaam weer was.
Al spoedig ontwikkelde zich nu een geanimeerd gesprek over “koetjes en kalfjes” en Gert scheen zijn ontmoeting met zijn “engel” al weer behoorlijk te vergeten.
Totdat…..!
Plotseling gaf hij mij een por in mijn ribben dat ik haast aan de andere kant van de bank af schoot.
Naar adem happend scheen hij geen woord uit te kunnen brengen en zat alleen maar druk te wijzen.
“Ja, wat heb je nou?” wilde ik weten.
“D..d..daar heb je d’r”, bracht hij er uiteindelijk met moeite uit.
Ik keek in de richting waarnaar hij wees en groette mijn nieuwe buurvrouw.

Bevallen


Hij scheen nogal overstuur te zijn en kon in het geheel niet uit zijn woorden komen.
“Kalm nou maar,” maande ik hem “zo kom ik er nooit achter wat je dwars zit”.
Na een glas water en twee glazen whisky leek het er op dat hij de boel weer op een rijtje had. Maar aangezien hij eigenlijk nooit alcohol dronk, begon hij nu op gigantische wijze wartaal uit te slaan. Toch meende ik uiteindelijk uit zijn verhaal op te kunnen maken dat de geit die hij onlangs gekocht had om zijn gazon kort te houden, aan het bevallen was.
Hoewel het van begin-af-aan duidelijk te zien was dat de geit hoog zwanger was, was het hem als bureaucratisch jong ambtenaartje nog in het geheel niet opgevallen.
“Die handelaar heeft me er niets van verteld dat die geit wel eens zwanger kon zijn.” klaagde hij. “Ze hebben haar natuurlijk stiekem bij de bok gedaan!”
Ik bescheurde het bijna, maar hield me in.
“Ja man, d’r worden er zoveel bij de bok gedaan die het zélf helemaal niet door hebben.” Merkte ik quasi droog op. Waterig kijk hij me aan.
“Dan zullen we binnenkort ook wel weer een babyboom kunnen verwachten”, was z’n onbewust scherpe antwoord. “Maar wat moeten we nu aan met de geit? Moet er een dokter komen, zal ik kraamhulp bellen? Heb jij “potentouwtjes en een knuppeltje”?”
Eerlijk gezegd moest ik aan de conference van Paul van Vliet denken. “Dat zijn de leuke dingen veur de mens. Je lâcht je te bârsten”.
“Kom nou maar,” trachtte ik hem te sussen, “we gaan er eerst eens gewoon kijken hoe het met de jonge aanstaande moeder gaat, daarna zien we wel wat er verder nodig is.”
Toen we bij het hok kwamen lag de geit klaar wakker met naast haar twee kerngezonde lammetjes. Hij kon echt z’n ogen niet geloven.
“Hips!” bracht hij uit van verbazing en de alcohol, “Wie heeft dat nu weer gedaan?”
“Die geit natuurlijk,” zei ik, “wat dacht je dan?”.
Wazig keek hij mij aan en zei, “Ik dacht van de bok”.
Zijn vrouw loopt ook nog op “alle dagen”.
’t Zal mij benieuwen!

Dankende lof

Landscape of La Maddalena archipelago, Sardinia, Italy.

Het zijn de vele witte wolkenvelden
bloemen bloeiend op de groene weiden
die Uw heilige naam alom verspreiden
Uw grote daden dagelijks vertelden.

Het graan dat rijkelijk golft in Uw adem
het ruime water dat weerspiegelt Uw licht
de horizon tot einder van het zicht
vogels vertolken Uw wonderschone stem.

En boven de hoge blauwe hemelboog
waarlangs de adelaar in banen zweeft
houdt U elk schepsel op aarde in het oog

zorgt voor alles dat door Uw adem leeft
vanaf de hoogste boom en sterkste dier
beschermt en hoedt U dagelijks op aarde hier.

Zoek samen het paradijs


Overspoel me met liefde en geluk
en wijs me achter verre zeeën land
waar vrede en vriendschap heerst
om daar met jou te leven.

Vlieg me over hoogste bergen
naar oorden van schoonheid
zonder gebreken en rivieren
overvloeiend van liefde gevuld.

Breng me naar die hemelse plekken
ergens waar iedereen wil zijn
en gunt vriendschap en liefde
aan allen en iedereen.

Als we daar zijn aangekomen
met ieder delend liefde en geluk
weten we dat tijd is aangebroken
van het eeuwig paradijs.

Tijdfilosofie

Vector of a thoughtful young man working on laptop at workplace having some questions

Stil dromend denk ik
Aan al die jaren
Die zijn verdwenen
In een roes van voorbij
Vergeten in nevel
Slechts als wolken gestuwd
Door wind in eindeloos
Pruisisch blauwe velden
Vindt men hier en daar
Nog dagen van herinnering
Omrand door goud

In stilte vraag ik mij af
Wat hebben die dagen gebracht
Waarvoor is die tijd verstreken
En wat rest ons nog aan tijd
Komen nog tijden van vrede
Of rest de aarde enkel nog strijd.