Liefdesdromen


Ach laat mij ook bij helder daglicht dromen
van maanverlichte nacht dat wij samen zijn
genietend van elkaar in zachte maneschijn
met fantasie mijn verwachting omzomen

jouw beeltnis zien als bedwelmd met zoete wijn
voelen de streling van je zachte handen
om daardoor in extase te ontbranden
jou aanbiddend als een schone cherubijn

laat ons in de hemel van liefde belanden
en deze nachten enkel minnend elkaar
omstrengelen in teder woord en gebaar

elkander begroeten aan morgenstranden
waar nieuwe zonneschijn ons weer verwarmt
tot volgende nacht de liefde ons weer omarmt.

Natuur tekent mij …

young woman uses laptop computer and work at the cafe

De zon brengt mij je warmte
de wind draagt je stem
vogels doen mij de groeten
bomen ruisen jouw haar

bloemen geven je geuren
de hemel kleurt je ogen
en in een kleine waterval
hoor ik je zachte stem

in glans van heldere beken
weerschijnt je slank figuur
door de regen klinkt je lach
jij bent één en al natuur.

Spoorzoeken van licht in duister (1ste advent)

A depiction of the nativity scene of christs birth in bethlehem with the isolated run down stable being lit by a bright star

Donkere zware nachten zonder zicht
een doelloos zoeken hopeloos dwalen
in blinde rondom tasten en geen licht
dat angsten uit ’t duister hart kan halen

geef ons dan slechts dat hele kleine spoor
in de verte als schijnsel van een ster
in het donker waar ik het pad verloor
leid ons daarheen al is de weg ook ver.