Nog eenmaal


Laat me nog eenmaal
jouw verlangen kennen
zoals je me in stilte zei
niet met woorden
maar door daden
passievol en vrij.

Leen me nog eenmaal
jouw warmte
in tijden van kou
aan jouw boezem
zoen mij hartstochtelijk
uit liefde en trouw.

Streel nog eenmaal
door mijn haren
fluister zacht mijn naam
blijf nog even
op mij wachten
dan gaan wij verder weer saa’m.

Eeuwig zeker


In de zachte schemer
tussen rumoer en doodsheid
van een kille avond
waarin schaduwen verweven
tot spelonken van donker
na een dag van troosteloosheid

kom je zachtjes liggen
tegen mijn schouder en verwarmt
met de uitstraling van je liefde
geeft de stilte betekenis
door de fluister van je stem
ik weet dat je eeuwig zult zijn.