Geen zuil of zerk


Als ik er niet meer ben
Die tijd zal zeker komen
Begraaf mij niet in koude grond
Maar strooi mijn as
Op die plek waar ik geluk eens vond

Nooit weet men van tevoren
Hoelang de tijd nog duurt
Maar nog lang hoop ik te leven
Ik behoef geen zuil of zerk
Maar gedenk mij in mijn werk

Misschien sterf ik als berooid kluizenaar
Ik heb mijn leven geleefd
Als mens, als bon vivant,
Mijn dagen in voorspoed of tegen
Ik nam zo ’t was, met zon of regen

Voor mij geen zuil of zerk
Maar eer mij liever door mijn werk