Vluchtelingenstatus 1


Als gekrookt riet na zware storm
verward door heen geschud
ontluisterd in gebroken vorm
wankel en niet onderstut

slechts halmen zonder aren
geen uitzicht op voortbestaan
enkel nog wezenloos staren
zonder voorwaarts durven gaan.

Als gekrookt riet na zware storm
wankel en niet onderstut
hulp in geen enkele vorm
slechts in gebroken ogen

uitzicht op een sterfput.