Open ogen en oren


Zie dan het hart
verlangend naar zon
de hand uitgestrekt
naar stralend licht
dat komt schijnen
van over zeeën

hoor dan echo
van roepende stem
vanuit diepe dalen
tussen hoge bergen
kaatsend tegen rotsen
hard als graniet

geef dan gehoor
aan dat ene geluid
schijnend over de wereld
verwarmt ieder hart
dicht de diepe dalen
en roep vrede uit.

Kleurrijke bogen


Slechts enkele heel kleine individuen
onzichtbaar in het groot universum
aanwezig als kleuren in een spectrum
die in waterdroppen door zonlicht vloeien

als kleurrijke eenheid geschapen genot
schitteren als boog van verbond voor eeuwig
daardoor in woord en daad tot vrede plichtig
en verantwoordelijk in gedrag voor God

helaas wordt thans het individu slachtoffer
van macht en onverstand dat zich tegen hem keert
valt de goedwillende eenling ten offer

wordt steeds meer door de massa overheerst
de mooiste kleurrijke boog komt pas aan ’t licht
nadat zon haar stralen op donkere wolken richt