Individualisering

Man taking a lot of money proud and self-satisfied in love yourself concept on isolated yellow background

Verten zijn niet ver meer,
de wereld is zo dichtbij
maar verder zijn mensen
gedreven uit elkaar
door onbegrip en onvermogen,
de afgunst weegt zo zwaar.

Mensen in dorpen en steden
wonen allen zo dichtbij
maar mijden steeds elkander
als wonen ze zo ver uit elkaar
kennen niet die ander
de afstand is zo schrijnend tastbaar.