Laat maar….


Laat maar zitten
alles is anders dan je denkt
overal wordt om gelachen
of gekletst niet serieus genomen.

Voel geen pijn
maar lach om alles
en iedereen die geen goed wil weten
wat je doet, gekletst wordt er toch.

Trek je niks aan
van al die afgunst
ga je eigen gang en wees goed
in heel je laten en doen.

Laat toch zitten
ook al is alles anders dan je denkt
je werkelijke rijkdom zit binnen
als je ieder mens warmte schenkt.

Wees maar stil
je wordt echt gehoord
in al je verdriet en ellende
ziet God wat je goed wil doen.