Niemand

smugged young businessman sitting on a stool on black background

Vragen niet beantwoord
kennis alleen onthouden
hulp zo vaak ontzegd
geen hand ooit uitgestoken
waarheid weerlegd

samenleving ontwrichten
individueel en anoniem
verschuilen achter massa
bal masqué zonder gezichten
benaderen alleen op afstand

brein zonder denken
alleen volgen in gelid
hart zonder bloedstroom
ogen waar geen leven in zit
en gevoel vooral bevroren.