Twijfel overwinnen


Als mijn hart een lied zingt U ter eer
laat het zijn als vogels in de bomen
die vol overgave tot U komen
U lovend keer op keer.

Geef mij dat ik ook in die zekerheid
van Uw almacht zal getuigen
mij voor Uw grote liefde buigen
ootmoedig en in dankbaarheid.

Wees dan mijn steun, mijn rots,
mijn heil waarop ik kan bouwen
mijn vriend die ik altijd kan vertrouwen
als mijn woord, mijn trots.

Hoor dan mijn aller-diepst verlangen
het pad te vinden naar Uw troon
gewezen door Uw eigen Zoon
wat moet ik zonder U aanvangen.

Rivier van schijn


Aan een rivier
sta ik te dromen
massa’s stromen
aan mij voorbij
zie in het heftig
kolkend water
een schittering
van zonneschijn

denk ik aan
’t bruisend leven
dat massaal vloeit
als een rivier
van individuen
in kolkende onrust
als een stroom
en angstige droom

tot een stuw
een halt toeroept
en bezinning
op de daden
de verantwoording
om in rustig water
houvast te vinden
in zeeën van vrede.