Hemelse kleuren


Mijn hemel vandaag azuren blauw
hier en daar witte schapenwolkjes
met gouden randen
beschenen door warme zonnestralen.

Schitterend over parelend dauw
gevuld met smaragd en edelstenen
en aan de kim tegen somber grauw
een boog in prachtige kleuren.

Ik schilder mijn hemel azuren blauw
met schapenwolk en zonnestralen
zie hoe grauwheid over de kim verdwijnt
als de zon zelfs in mijn hart ook schijnt.

Zoeken en geluk


Zoeken is heel wat meer dan alleen je ogen gebruiken. Probeer ‘t ook eens met je oren, je verstand, en met je hart
Wie “het zoeken” opgeeft, weet zeker dat hij “het vinden” kan vergeten ! God geeft het zoeken nooit op en vindt altijd ! Ook jóú !!
Door het zonlicht zijn wij instaat overdag te zoeken en te vinden. Door Gods Licht vinden wij ook ‘s nachts !!
Bidden, is het zoeken van de wijzen
Wie vrede en geluk zoekt binnen het geloof, weet zéker dat hij niet tevergeefs zoekt
Ik heb zolang gezocht, tot ……… ik werd gevonden
Het “zoeken naar geluk” is op zichzelf geen doel, en verzekert geen succes. Het “jezelf openstellen voor geluk” is -en doet- dat wel.
Als we zélf altijd zouden beseffen wát we zochten, zouden we veel meer tijd over hebben voor werkelijk belangrijke zaken.
Heel dikwijls laat het grote geluk zich vinden in de kleine dingen. Als het andersom was dat het kleine geluk zich slechts liet vinden in de grote dingen, zou het met ons geluk slecht gesteld zijn !
Als je iets zoekt, weet je toch zéker dat er iets ís wat je zoekt ?
De dag waarop ik leef is niet belangrijker dan de dagen waarop ik geleefd heb of waarop ik nog zal leven, het belangrijkste van al mijn levensdagen is de manier waarop ik geleefd heb, of dat nu gisteren, vandaag of morgen is

Egbert Jan van der Scheer
2015-11-26

Politiek en economie uit de losse pols


In de politiek wordt -heel dikwijls- “stemmen winnen” verwisseld met “stemming makerij”
In-feite is politiek, praktijkloos meelopen met de ontwikkelingen in de samenleving. Behalve in de verkiezingstijd, dan loopt ze veel te ver vooruit
In-feite is politiek, praktijkloos meelopen met de ontwikkelingen in de samenleving. Behalve in de verkiezingstijd, dan loopt ze veel te ver vooruit
Verantwoordelijkheid krijgen zegt nog niets van je, die verantwoordelijkheid ook op je nemen, en waarmaken des-te-meer
Regeren is niet moeilijk, tenzij ………. er een oppositie is
Oppositie werkt, als ze op de te verwachten fouten wijst. Als ze alleen de fouten aanwijst die al gemaakt zijn, is ze noch geschikt voor oppositie, noch voor regering
Heel veel meningen klinken verschillend, maar beogen dikwijls hetzelfde doel
Liberalisme is de vrijheid, alles op dezelfde manier te verliezen zoals het gewonnen is
Een democratie geeft geen garantie voor een regering die door een samenleving wordt gewenst. Wel……., op een regering die door die samenleving wordt verdiend
Politiek heet het steunpunt te zijn van handel, ontwikkeling, vooruitgang, en veiligheid. Maar is door de verbin¬ding en afhankelijkheid aan de economie, de schommel van de wispelturigheid der criminaliteit

Economie is een blinde olifant in een porseleinkast, die “de Horlepiep” danst met zijn -eveneens blinde- vriendin het nijlpaard, genaamd Politiek begeleid door het ensemble van “Bureaucratie Buffel”
De economie klampt zich vast aan de waarde van het materieel geluk, en veegt alle gevoelswaarden en menselijke emoties in de goot
Belasting betalen doe je voor een gemeenschap waartoe je zelf behoort
Belastinggelden zijn bestemd om een samenleving gezamenlijk in stand te houden en op te bouwen, tot bloei van veiligheid en welzijn. Niet om meer ambtenaren in te zetten om de blunders van economie en politiek te bekosti¬gen !
Overheidsuitgaven zijn een zuiver bewijs, dat met andermans “nering” de “tering” ver te werpen is
Is “goed koopmanschap” het volgen van overheidsvoorbeeld ?
Overheidsbeleid is de richtlijn voor de gemeenschap, maar wordt zo dikwijls slechts bepaald aan de hand van reeds gemaakte fouten
De vraag of wij de overheid moeten gehoorzamen, beantwoordt alleen de overheid zélf in zijn daden
Een goed verstaander heeft dikwijls maar een half woord nodig. “Wá-bli…?”

Egbert Jan van der Scheer
2015-11-25

Over wegen


De levensweg is als deelname aan het verkeer. Aan het eind van een “bomvolle” snelweg, wordt je stuurmans-kunst beoordeelt naar het aantal deuken en krassen die je hebt veroorzaakt. Zowel aan je eigen voertuig, als aan dat van anderen .
Je kunt belerend overkomen, maar je kunt ook gewoon richtingborden langs je weg plaatsen, dan kan iedereen zelf uitmaken of men ze volgt of niet.
Waar een wil is, is een weg ! Er worden heel wat wegen -gewild- voorbij gelopen.
Typisch, de weg naar het eind van de wereld, eindigt altijd bij het begin.
Het richtingbord “Principe” wijst altijd twee kanten op, eerst terug en daarna recht voor je .
Het waarschuwingsbord dat oplicht “U rijdt te snel”, licht altijd pas op als je teveel haast hebt om het te lezen.
Je verantwoordelijkheid tegenover je medemens wordt nergens beter getest,……… dan wanneer het stoplicht voor je neus op rood springt.
Een bekeuring is niet alleen een financiële aderlating, maar ook een principiële karakterwaarschuwing.
Zorg er wel voor dat door je snelheidprincipes de andere weggebruikers niet belemmerd worden.
De wegen “Roem” en “Glorie” leiden allebei -in langere of kortere tijd- naar de stad “Teleurstelling” .
Als een standpunt een rotonde blijkt te wezen, kun je het beste de eerste de beste afslag nemen.
Het aller-verrassendste van een levensweg is, dat hij plotseling een haakse bocht vertoont, als je denkt dat je aan het eind bent gekomen.
Er zijn levenswegen die gesierd worden met bloemen, bomen, en planten, anderen lopen door dor zand met cactussen en tussen distels door.
Sommige levenswegen worden zo smal, dat je er met geen voertuig meer door kunt. Dan heb je nog een zware voettocht voor de boeg.

Egbert Jan van der Scheer
2015-12-14

Het verhaal van werkelijke Liefde


Wie om liefde bidt, bidt om God. Want God ís Liefde
Liefde kan niet van één kant komen en/of beantwoord worden. Al kunnen wij niet de liefde opbrengen zoals God die aan ons schenkt, toch vraagt Hij van ons onze liefde in alle gebrekkigheid aan Hem te schenken
Liefde is alleen dan volmaakt, als ze niet alleen God óf de mensen omvat, maar sámen in één noemer zoals Christus ons leerde in Zijn samenvatting van de wet
Aanvaarding in geloof betekent ook de alledaagse dingen gewoon op je af kunnen laten komen, en de afloop van het resultaat aan Gods beslissing overlaten als je zelf geen oplossing meer ziet.
Overgave is meer dan overwinning. Wie zich overgeeft aan de liefde -dus aan God- heeft de grootste overwinning behaald
Wie niet in het leven van Jezus Christus en in Zijn kruisdood de oneindigheid van Gods liefde ziet, heeft nog nooit naar de werkelijke wijsheid in het leven gezocht
Het echte vergeven ligt daar waar wij nooit de gedachte aan vergeving op kunnen brengen….., in het vergeten
Is het moeten bekennen dat wíj onze énige redder en zaligmaker hebben gedood aan het kruis, geen overtuigend bewijs dat wij van God en Zijn liefde nog zo weinig begrijpen ?

Egbert Jan van der Scheer
2015-11-16

Onwijs wijze (on)wijsheden


Heel soms zet zwijgen de mensen aan tot denken !!
Met zwijgen zegt men dikwijls meer, dan met een stroom van woorden.
“Kort van stof” betekend lang niet altijd minikleding
De inhoud van een rede zegt meer over de spreker, dan de dúúr van zijn betoog.
Kan uitdrukkingsvaardigheid van groter belang zijn dan de inhoud van de gebruikte uitdrukking ?
Met veel woorden niks zeggen, is net zo’n kunst als domweg toegeven dat je het ook niet weet.
Zonde van de tijd, dat wie het meeste spreekt, dikwijls het minste te zeggen heeft
Wie altijd ‘t laatste woord wil hebben, komt -gegarandeerd- in ademnood
Met veel woorden niks zeggen, is net zo’n kunst als domweg toegeven dat je het ook niet weet.
Over “verschil van mening” kan men úren discussiëren. Wat jammer, …….. men had die tijd toch veel beter kunnen gebruiken om over dingen te spreken waar men ‘t wél over eens is ?
Wie de grond van “stille wateren” wil peilen, moet gebruik maken van de echo’s “geduld en takt”.
Is het doordrukken en -drammen van onze eigen wil en/of mening, eigenlijk geen teken van onmacht ?
Veel discussies kunnen worden voorkomen, als men eerst de doelstellingen -van alle meningen- duidelijk maakt
Discussie is geen gespreksvorm. Het is; zoeken naar ruzie, eigenwil doordrukken, een ander overtuigen van zijn/haar domheid, en jezelf op een voetstuk plaatsen.
Wat blijft er over van “opbouwende kritiek”, als je er eerst iemand mee “de grond in boort”, en vervolgens alle aandacht op je eigen idee vestigt ?
Het zal u zeer zeker weleens opgevallen zijn; bij een meningsverschil heeft sóms – hééél enkel – de tegenpartij ook weleens gelijk !
Onenigheid met je medemens is dikwijls zo onbeduidend, dat je hem/haar maar beter gelijk kunt geven.
Vraagt u zich ook weleens af; “Hoe zoveel verstand, zoveel domheid kan bevatten ?”
Echt 100% gelijk krijg je pas, als je absoluut je eigen mening voor jezelf houdt.
Het is met mensen als met goudrenetten, de gladste zijn de besten niet
“Als ik niks zeg, denk ik na.” …… “Hou dan nu -in de vrede- je mond eens een keer !!”.

Egbert Jan van der Scheer
2015-11-16

Eigenwijs genoeg om gewoon mens te zijn

Man sits at table with many books. Mature man has serious face and looks confident. Successful study, education, hard work, intellectual work, confidence, research concept. Guy reads in old library.

Wijsheid ligt dikwijls niet in het alles weten, maar veel meer in het aanvaarden van het goede ook al lijkt dat dikwijls dom.
Filosofen zijn mensen die de antwoorden uitleggen
die nog gegeven moeten worden op vragen die nog niet gesteld zijn.
Als we de wijsheid zoeken, bevinden we ons op een moeilijke weg. Pas als we ons voor de wijsheid openstellen, verliezen we onze eigen onwijsheden.
Van de vele schitterende bloemen die je worden aangeboden in een boeket, zit in minimaal 78% een roos met doornen
Wie de wijsheid van een ander wil bezitten, zal bij diens meester in de leer moeten gaan.
Als je van iemand anders niets wilt leren, ben je ook totaal ongeschikt om als leraar voor iemand anders te fungeren !
Zie je eigen wijsheid slechts enkel als wonder van genade aan jóú geschonken !
De grootste wijsheid die de gewone mens tot zijn grootste wijsheid bestempelt, is de bekentenis dat hij gewoon, als ieder ander, een méns is !!
Welke wijsheid je ook zoekt en/of vindt er is altijd wel een rede om er de onwijsheid in aan te wijzen.
Wijsheid die wíj voor wijsheid aanzien, is heel dikwijls de oorzaak van ruzies en twist
Ik ben niet wijs, noch onwijs. Ik ben een mens die nog veel móét en wíl leren !

Eigenwijs is óók wijs maar op andere toonaard

Egbert Jan van der Scheer
2015-11-28