Ben ik wel? (To be…, or not to be!)


Is wel het stoffelijk vlees dat mij bekleed
de maat die eens aan mijzelf is toebedacht
het vegelijf dat nimmer van wijken weet
mij brengt tot aarzeling en op kennis wacht.

Of is mijn treurend bloed om ‘t vele leed
mij ‘t bonzend hart bijna tot wanhoop bracht
klinkt mij van verre in het gehoor discreet
dat slechts door liefde mijn lijden wordt verzacht.

Wellicht is mijn geest nog niet geheel gereed
ontbreekt mij nog de overtuigende kracht
was het wel misschien dat ik te weinig streed,
dat mij elders een zekere toekomst wacht.

Ik dreig om te komen in onzekerheid
zelfs Hamlet zou lachen om mijn sulligheid.