Schemering


Zie over vlakten en zeeën
grauw of blauw wit geschakeerd
beelden van kastelen en bergen
zweven zonder zwaartekracht
kleur met zonnestraal doorweven
fantasieën van schoonste aard
zwijgzaam aansporen tot stille dromen

met gouden tinten staat de kim in gloed
de aarde omringend met vlammen
schone avond vol met rust
schouwspel nooit te evenaren
schaduwen van afgelopen dag
trekken door blauw donkere strepen
ergens zingt een vogel als dankgebed

en klinkt een kinderlach.

Ritme van warmte


Laat zon schijnen op rivieren
water warm bruisen tussen oevers gaan
nevels door licht en ochtendkoelte
waaieren over vlakke veld
als sluiers van tule en zijde
met frêle handen die dorstend strelen
groen naar blauw gestrekt.

Waar schaduwen zonnestralen temperen
voor koelte tegen middagzon
wind zacht tot bries doet slinken
strelend water tot kalmte maant
stromend naar zee van rustige deining
denkend aan ochtendkoele oevers
waar warm bruisend water eigen ritme slaat.

Retraite


Tussen de bomen
van uitgestrekte bossen
echoot mijn mijmering
tegen steile wanden
van de massieve rotsen
verwaaiend met de wind
terug kerend
vermengd met mijn dromen
als weerkaatst door nevelsluiers
om toppen van de hoge bergen.

Dansen wolkenslierten
tussen scherpe pieken
en buigende bomen,
die met takken applaudisseren,
als sierlijk ballet van elfen en feeën
om verder te inspireren
tot levensenergie
in rust en tijdsduur van retraite
en vol verwondering
voor een schepping zo groots.

Perpetuum mobiel


Groen gras over verre velden
struiken zo hier en daar
een boom die geschiedenis vertelt
of een bos vol frisse geuren

een tuin vol weelderige bloemen
park met borders van kleuren
waarin concerten van vogelzang
mensen op bankjes langs paden

rust van water in rivier, meer of beek
geluid van klaterende waterval
wind zacht ruisend door de kruinen
geluk onder stralend blauwe lucht.