Bos en water


Rechts van mij de stroming van de rivier
waarover schepen varen zwaar beladen
koeien langs oevers in het water baden
ervaring als unicum voor mens en dier.

Links rijzen de hoge oude bomen
als prachtige beschuttende groene muur
samen een schouwspel van landschap en natuur
in omgeving om weer tot rust te komen.

Van daagse beslommeringen ontdaan
even niet denken aan de dag van morgen
langs veld en beemd je eigen weg te gaan

zonder zwaar gebukt te zijn onder zorgen
lopend over de dijk tussen bossen en water
komt zelfs de keus, wie van de twee, nog later.

Bomengalerij

SONY DSC

Boven de laan buigen
populieren tot een galerij
hun dichte kruinen over
waar zonnestralen speels
hun dartele twinkel tonen
strepen ’t pad er onder

in zachte bries ruist blad
als fluisterende muziek
stilte in geluid versterkend
kabbelend loopt een beek
dicht langs de stammen
en helder water spiegelt.

In en boven de kabbelende beek


Kabbelend helder water
wellend uit diepe bron
tussen groene oever
onder struikgewas
en overhangend bomen
doorflitst met
kleine stekelbaarsjes.

En over je oppervlak
scheert een juweel
groene smaragd
blauw glinsterend diamant
gevat in rookgranaat
in snelheid als een komeet
stekelbaars verschalkend.

Hoop en toekomst


Zonlicht barst door kieren
duister trekt zich terug
en licht vertoond kleuren
schoonheid van nieuwe dag
leven en bewegen wordt
opnieuw mogelijk.

Wachten om door doodse tijden
toch levenskracht en hoop
ontvangen voor toekomstige
getijden die uitbundig hun stralen
vooruit werpen naar licht
en nieuw jong leven

Zonnewarmte doet bloeien
verlangen tot wederzien
wat ontbeerd door kou en duister
ontzield leek gestorven zijn
om geen aarde te bekleden
met uitbundig nieuw leven.

Gewoon langs de beek


In ’t vroege heldere ochtendlicht
dat weer de nieuw dag begroet
over een zilver bedauwd veld
en nevelsluiers door zonlicht beschenen.

Zie ik wijds gezicht met kruinen van de bomen
en daarboven vogels die af-en-aan vliegen
en in de verte boerderijen
stil sta ik bij dit alles te dromen.

Stil genieten van al die schoonheid
en bewonderend de natuur
wensend dat het nooit zover zal komen
dat dit alles verdwijnt op de duur.

Dan dringt het besef door hoe kwetsbaar dit is
hoe snel schoonheid kan verdwijnen.

Geschenken


Ben vol blijdschap deze dag begonnen
in kriekend schemer van ochtendlicht
langs randen van dromen en waken
wisselende hemel als vrij gedicht
met wolken en blauwe velden
die ver weg de horizon raken

ik wil bezingen deze schone dag
genieten van weidse vergezichten
en bossen gehuld in zachte nevel
of langs oevers van het water
rust en vrede van boven wolkendek
over deze geschenken wil ik dichten.

Waneer nieuwe inspiratie


Zo stil was de nacht
dat men nauwelijks kon geloven
dat ze zou ontwaken in de dag
haar rust prijs gaf
aan het licht.

In amper merkbaar vervloeien
rees schemer in de morgen
brak de hemel open in zonlicht
week kleurloos nachtelijk duister
mengde bloemenkleur en vogelzang

tot nieuw veel belovend gedicht.