Geboorte van inspiratie


Geen geluiden werden in de nacht gehoord
geen lichtschijn brak somber duister
door geen vogelzang de stilte verstoord
zelfs de wind bracht geen gefluister.

De maan ging achter wolken schuil
geen ster fonkelde aan ’t firmament
alleen een zachte roep van een uil
die na de jacht naar zijn nest toe wendt.

Dan verschijnt aan de kim een gloed
zacht zal straks het licht weer gloren
dat kleur en leven weer ontwaken doet
dan is in vogelzang een nieuw gedicht geboren.

Energie


Hoe ver reikt licht van jouw straling,
warmte uit jouw bron, schenk jij je
schijnsel door ruimten als gedreven
door vuur, zon van energie en leven.

Hoelang nog zal jouw licht schijnen
zullen wij van jouw glans en warmte
kunnen genieten en getuigen zijn
door jouw energie tot daden gedreven.

Jouw geschiedenis staat geschreven
in woorden glanzender dan goud
uit tijden van vele eeuwen geleden
staat dat je voor eeuwig alles behoudt.

Krimineel


Als één blok rijst voor het oog in massieve steen
onneembare barrière met wanden van graniet
woeste schoonheid waarvan ieder mens geniet
door zijn grillige aard niet attractief alleen

gezoomd in vele kleuren groen als smaragd
van sparren, dennen en machtige populieren
die in de lente hun voorjaarsfeesten vieren
en bergt meer dieren dan men hier verwacht

reeds ver hoort men het oorverdovend gedonder
alsof van de bergen een aardbeving nader komt
aan de voet van de berg aanschouwd men ’t wonder

een schouwspel wat de toeschouwer op slag verstomt
ziet men in trappen van meer dan honderd meter val
de crimineel hoge Krimlerwasserfalle.

Bergen van genot


Langzaam trekken nevels
uit dalen en tonen
grillige countouren van bergen
beschenen door eerste
zachte zonnestralen.

Glanzend weerkaatst het licht
op nog wit besneeuwde toppen
en van het verre meer
of uit de vele heldere
kronkelende bergbeken.

Tussen de bergen en de wolken
tegen de azuren blauwe lucht
zweeft statig de arend
deze komende dag
belooft weer vreugde en vrede.