Natuur voor nieuwe dag

Sluierend omsloot je de aarde
’s morgens vroeg over ’t veld
onthulde in zonlicht wat je baarde
niemand heeft de parelen geteld
zo rijk gestrooid over landerijen
kleurend als zilver de weiden
hing je kristallen in lange rijen
die weerkaatsend licht verspreidden.

Over dit alles gouden stralen
van zon die noodt op pad te gaan
buiten weer frisse lucht te halen
niet alleen bij ellende stil te staan
zolang jij aarde met je sluier bedekt
in vroege uur van nieuwe morgen
tortel en houtduif met gekoer ons wekt
begint een nieuwe dag zonder zorgen.

Natuur herstel


Nu straalt het zonlicht in de nieuwe dag
En schuchter klinkt een lied door kale bomen
Reeds geurt de lucht als lieve lentelach,
Beweegt een bries het riet en onze dromen
Van leven, dartel springend door het veld,
Zo hier en daar in ‘t gras ontspruiten bloemen
De aarde fleurt weer op en kleur herstelt
Geen grauwe doodsheid, bijen hoort men zoemen

Helaas speuren wij nog geen lentetijden
De zomerwarmte ligt nog in ’t verschiet
Nog kan de koude over velden snijden
Na nachtvorst, de pluimen wit van ’t riet

Maar thans bewijst die kleine bloem zijn waarde
Het leven zal niet blijven in de aarde.

Kunst door sterven


Grillig kunstig lijnenspel
tegen wisselend grauw vlak
soms lichtend door zonnestralen
werpen hun spel van schaduw
en lichtvlek op stervend blad

alsof van boven lichtschijn
reeds nu leven wil schenken
aan dodentapijt van offer
dat opstanding waarborgt
voor krachtig onderaards lijnenspel

verbondenheid van leven
door zuilen die dragen hoop
getooid met kruinen naar de hemel
in tijden van warmte
tegen grauw en licht
en wisselend vlak.

Klanken van de wind


De dorre stilte van het hangend blad
gestage starheid van kruin der populieren
hol landschap door geen wind omvat
waar somtijds toch de storm kan tieren

in bulderend geweld en woest verweer
tot alles vernietigend slopende krachten
geeft zo ravage doet velen ’t harte zeer
natuur buigt zich in zuchtende klachten

kan ook het fluisteren in de hoge eiken
ritselend blad gestreeld door zachte wind
vreedzaamheid en rust van natuur verrijken
men in stille bekoring zich zelf weer vindt

’s avonds als men het buiten hoort huilen
kunnen we bij warmte van kachel schuilen.