’t Gras is altijd groener….


Stil is soms het veld waarin ik woon
de weide die mij moet voeden
met het verse klaverblad van de dag
dan hoor ik niet de bijen zoemen
of zie zelfs geen vlinder gaan

ver is dan het malse groene gras
aan andere zijde van het water
maar in die weiden vol zonneschijn
die vol klaverbloesem staan
mijn soortgenoten volop gedijen.

Succes van schrijven

More Photos like this here…

Veel woorden op geduldig papier
geen tegenwerping duldend
slechts eigen waan is meester
en in alle rust krijgt men gelijk

de blinde pen vormt meedogenloos
letters tot regels zonder zinnen
waar geen eind begin opvolgt
of noodzaak een doel te winnen

alleen woorden in eigen belang
vullen klakkeloos ’t papier
om wanneer men ze werkelijk leest
als waardeloze prop te eindigen.

Stemming


Zoveel verschil van dagen
door herfstlicht beschenen
’t is of kleur van bladeren
de uren doet verstrijken
in het bleke zonlicht

en over velden weeft een deken
van witte nevelige schijn
doet de horizon verbleken
vanwaar de hemel in melkwit
aarde niet meer schijnt te bereiken.

Mijn gedachten zwerven
naar de groene lentetijd
toen onder blauwe hemelkoepel
de einder zo wijd en zijd
nog geen gedachte gaf aan sterven.

Spiegelen

Perfect look. Reflection of handsome young man in full suit adjusting his jacket while standing in front of the mirror indoors

Een statiespiegel sierde de hal
in mijn ouderlijk huis
van top tot teen zag men zichzelf
ik was de gelukkige die hem erfde

ik heb in mijn hal een kleine foto
alleen mijn gezicht staat er op
ik kijk er vaker naar
dan in die spiegel
hij toont mijn ware spiegelbeeld.

Return


Ooit hebben de rozen gebloeid
die wij nu alweer zijn vergeten

of weet je nog dat mensen
ons verwelkomden langs de paden

ken je nog de vrienden
die op het schoolplein stoeiden

vaag schijnt nog de zon
over het veld waar wij speelden
en eens zullen op de plekken
waar de rozen hebben gebloeid
weer nieuwe, andere rozen staan.

Reflectie


Ondanks gerijpter leeftijd
heb ik soms mijzelf niet in de hand
zelfs veel ervaring ten spijt
ontbreekt mij nog wel overleg
of inzicht naar goed verstand

kan dan wel vele woorden schrijven
over verstandig handelen
of voorbeeld willen zijn voor anderen
toch zal het steeds een dilemma blijven
om het goede pad te bewandelen

ik zoek dan ook niet slechts naar buiten
maar ook innerlijk mijn rust en vree
zonder mij in mijzelf op te sluiten
vrijheid voor hart, ziel en lichaam
uiteindelijk kom ik daar het verste mee.