Doe niet naar wat wij U doen

Heer geef ons voor brood geen steen
sluit niet Uw oren voor onze vragen
als wij U zoeken ga dan niet heen
wil ons door onze eigen ellende dragen.

Heer geef ons geen slang voor vis
Uw genade wilt U rijkelijk schenken
als wij kloppen in onze droefenis
staat U bij de poort ons reeds te wenken.

Geef ons als wij onze kinderen geven
in onze menselijke onbeholpenheid
vanuit Uw goedheid ons het goede leven
en maak ook ons tot Uw hulp bereid.

Leer ons toch op Uw paden wandelen
en steeds voor ieder behulpzaam zijn
door naar Uw woorden ook te handelen
en brengen een klein straaltje zonneschijn.