Zomaar blij op een dag


Toen ik opstond deze morgen
zong mijn hart zo’n vrolijk lied
voelde ik ook gans geen zorgen
wat ’t was dat weet ik niet.

Blijdschap stroomde in mijn bloed
ook al was de hemel zwaar bewolkt
maar heel mijn leven voelde goed
door een zang die liefde vertolkt.

Nu mag ik loven heel mijn leven
Hem die alles voor mij geven wil
van kinds af bij mij is gebleven
Hem wil ik danken, eerbiedig en stil.

Dankbaar verblijden


Ook deze morgen heb ik mij afgevraagd
waarom ik zo vrolijk licht heb ontvangen
gewekt door zonlicht aan de kim gedaagd
uitgerust en met ‘t hart weer vol verlangen

geef mij een loflied deze dag te zingen
een dag die ik weer ontvang in Uw gena
laat mij zien al Uw liefde en zegeningen
de rede die enkel is dat ik besta

heel deze dag wordt weer feest tot Uw eer
waarin wij in al Uw goedheid verblijden
maar gedenken dan ook telkens weer
dat wij dit alleen danken aan Uw lijden.