Der keer’len god


Hoe was ik in mijn vorige leven
een koene graaf hoog te paard
ver boven volk en gepeupel verheven
onversaagd met speer en zwaard

de vrees van alle sluikse schooiers
die waagden de mens te knechten
dwong hen op hun knieën, de pooiers,
wist zo verdrukten aan mij te hechten

geliefd was ik, ver voorbij palen,
voor niemand bang, dat is gewis,
leef ik nog voort in vele verhalen
als “Der Keer’len God”, graaf Floris.

Koud


Ik verlang naar kleuren
en vogelgezang
na dit egaal gebeuren
winter duurt zo lang

stilte die me overvalt
en lage temperaturen
vooral als de avond valt
met z’n eenzame uren

ik verbeeld me weer
bloei van blanke margriet
en nederig en teer
de kleine vergeet-me-niet

vlinders vliegen in gedachten
tussen geurige jasmijn
ik kan haast niet wachten
tot het lente zal zijn.

De Koning nadert


De dagen naderen dat Hij zich Koning zal tonen,
de vijand zal buigen, enkel voor Zijn macht,
dan zal Hij weer Davids paleis gaan bewonen
slechts door één woord, dat is wat heel Israël verwacht.

De Romeinen zullen worden verslagen en verdreven,
hun legers slaan massaal op de vlucht,
Israëls rijk en Davids troon zullen weer herleven,
het juk verdwijnt waaronder het land thans zucht.

Straks treed de Koning binnen door Jeruzalems poort
met feestgedruis en enthousiast ontvangen
gezeten op een jonge ezel zoals dat hoort
heel het volk juicht en loopt mee vol verlangen.

Maar ziet, de Koning huilt en hoor Hem klagen
over Jeruzalems vreselijk einde en lot,
ook nu het volk Hem naar binnen wil dragen,
Hij is geen Koning, slechts dienaar van God.

De dagen naderen dat Hij de stad verlaat
omringd door mensen die Hem niet als Koning vragen,
slechts beschimpt met smaad en haat
en zal Hij zelfs een kruis moeten dragen.

De dagen naderen dat Hij zich, de Grote Koning, toont,
niet om Zijn volk van aardse vijand te bevrijden,
maar dat Hij ieder die Hem trouw betoont
als ’t goede graan van ’t kaf zal scheiden.

Lange reis


Een trein stond klaar op het perron
en ergens liepen rails tot de horizon
fluitsignaal weerklonk door het station
een sein dat hier een reis begon.

En langzaam rolde de machtige trein
richting het doel waar hij moest zijn
over rails aan de horizon zo klein
loeiend zijn toon in dof refrein.

Bestemming het einder van het zicht
waar aan de horizon in schemerlicht
vaag silhouet van een kruis is opgericht
teken van Hem die wonderen verricht.

Daar in de verte aan die verre horizon
de andere kant dan waar de reis begon
ver weg van dat veilig begin station
daar schijnt voor eeuwig Zijn liefdeszon.

Niet mogelijk in de tijd


Het is mogelijk terug te gaan
Naar de plek waar je bent geboren
Naar vrienden waar je mee speelde
Maar dezelfde vogels
Zul je daar niet meer horen.

Het is mogelijk terug te gaan
Naar je ouderlijke huis
Waar je kibbelde met broers en zussen
En als het te erg werd
Kwamen je ouders er steeds tussen.

Het is mogelijk je vrienden
Van toen nog weer te spreken
Maar ze blijken net als jij
Zoveel ouder, de tijd
Staat niet stil is wel gebleken.

Het is niet mogelijk de tijd terug te gaan
Dagen gaan onvermurwelijk
Als tellen in de tijd voorbij
Al kun je het bijna niet geloven
Nooit keert de stroom het tij.

Meidans


Terwijl het veld gesluierd
wacht op stralende bruidegom
is de feestmuziek te horen
als dagelijkse roep; “Kom!”
overal is versiering aangebracht
nog voor ontwaken van de nacht

bij glanzend licht der nieuwe dag
onthult zich de schone bruid
met smaragd en parelen gesierd
haar kruin schitterend van juwelen
dansend als vlinder tussen bloemen
op muziek die uit bomen haar begeleidt

Voor mij kan het nu wel


Zacht klinken eerste schuchtere tonen
in het nog dorre doodse kale hout
teken dat er toch nog vogels wonen
in het kille verstilde winters woud.

In de vlierstruik slaat de vink zijn kwinkslag
iele triller van winterkoning in kreupelhout
hoog in de beuk maakt de mees zijn gewag
en de houtduif koert zo nu en dan als heraut.

Zou het er dan nu eindelijk van komen
van die zo lang verwachte warme tijd
waar zonaanbidders steeds van dromen
komt er eindelijk een eind aan die ijstijd?

Het zijn de kleine dingen die het doen


Mijn dromen gaan over meren
verder dan schepen kunnen gaan
valt mijn hartstocht niet te keren
tot aan de horizon van mijn bestaan

zweven wil ik over bergen en dalen
stil genieten van een vergezicht
zelf mijn vrijheid te bepalen
dat mijn levensdoel verlicht

met de duizenden vogels zingen
in bossen en bomen her en der
van het geluk en nog zoveel dingen
van mijn liefde niet eens zo ver

warmen in zonnestralen aan het strand
luisteren naar het verhaal der golven
over gebeurtenissen in een heel ver land
zo kan ik onder geluk worden bedolven.

Geniet


Dans met de vlinders tussen
bloemen en zonnestralen
door bries die streelt het gras
en golft door kinderharen
speel het spel van liefde en jeugd

lach met kinderen
die vrolijk stoeien
geniet van bloemen
die kleurrijk bloeien
gewoon op een zonnig terras

zing met de vogels
bij het eerste schemerlicht
met klank van hemelse geluiden
geniet van vrede en rust
dat in het paradijs op aarde was

Rivier


In beek of rivier
door groene velden
of schone wouden
en rijk met riet
en wilgen begroeide oever
bezocht door vis
en vogelstand.

Meanderend door landen,
onstuimig en bruisend
of kabbelend in zachte wind
weerspiegelend
azuren luchten
en witte schapenwolken
of herfstkleur langs de rand.

Daarin wil ik zwemmen,
leven van overvloed.

Aardse zorg faalt


Nu zorg hier kwijnt
geen geld kan krijgen
aards verdriet niet verdwijnt
en pijnen als snoeren rijgen
bij gebrek aan menselijk gevoel
velen angsten tot de lippen stijgen
verandert wellicht liefde in janboel

wees blij dat wij mogen vertrouwen
groter liefde en hulp dan de mens
macht waarop wij kunnen bouwen
verheven in Zijn liefde boven elke grens
niet voor geld of goed zal Hij ons helpen
enkel onze vrede is Zijn wens
en al onze tranen wil Hij stelpen.

Gebed om steun bij het gebed


Heer geef mij het oog waarmee U wilt dat ik zie
geef mij het oor waarmee U wilt dat ik hoor
geef mij de tong waarmee U wilt dat ik spreek
geef mij de geest waarmee U wilt dat ik U dien.

Heer laat mij zien zoals U wilt dat ik zal zien
laat mij horen zoals U wilt dat ik zal horen
laat mij spreken zoals U wilt dat ik zal spreken
laat mijn geest dienen naar Uw wil alleen.

Dan Heer, zijn mijn ogen een licht voor U
mijn oren zullen naar Uw wil horen
mijn tong wil Uw loflied zingen
en mijn geest en hart willen Uw woning zijn.

Amen