Ergens helpen we toch?


Voorzichtig klinken schuchtere klanken
in bomen en in struikgewas
alsof kleine zangers ons nu bedanken
voor voedsel toen er schaarste was

voor onze hulp in koude tijden
onderdak in huisjes tegen gevaar
waar ze liefde aan hun kroost wijden
voor onze vriendjes staan we klaar.

Ergens horen we andere klanken
over oorlog, honger en dood
geen schuchter en welluidend danken
maar hulpgeroep voor redding uit nood

daar…, zijn wij niet bereid te helpen
’t is zover bij ons bed vandaan
die noden kunnen wij niet stelpen
……………………………????????????