Maan- en sterrenromantiek


Heb je de knipoog gezien
van de volle maan
voor hij verdween
achter wolken
en komt zo nu dan spontaan
weer door de spleten heen
om dan heel misschien
zijn liefde te vertolken
voor jou als op de aard
dat kleine stralende sterretje

heb je mijn knipoog gezien
bij heldere volle maan
voor jou kwam ik in ’t volle licht
achter de wolken vandaan
en zag je het papier
daarop schreef ik dit gedicht
in ‘t fonkelend sterrenlicht
met maannachtwoorden
die ik heb bewaard
voor jou, mijn sterretje op aard.

Gloed van de derde morgen


Ik heb gekeken over ’t duin naar ‘t water
Dat bruisend golvend over ruime zee
Door vele schepen jaren reeds bevaren
Vanuit Hollands havens tot de horizon
Daar bleef ik peinzend in gedachten staan

En vreemde vogels vlogen over ’t water
Ook hemelhoge wolken zag ik zweven
De woorden mengden zich met ’t zout der zee
Tot aan de kim verwaaiden mijn gedachten
En roerloos starend bleef ik daar staan

Als antwoord kwam aan verre einder
Een prachtig zacht getinte rode gloed
Gedachten namen mij mee naar ’t licht
Dat nieuwe tijden zal beschijnen
Vanaf die derde dag daar ver over zee.

Mijn droom


Kwam ooit de droom
die ik heb eens uit
werden wensen vervuld
van alle mensen
geluk gezondheid en vrede
door geen onlust,
jaloezie of haat gestuit.

Vrede op de wereld
voor elk ras en iedereen
geen oorlogen,
onderdrukking of dood
geen koude, armoede
of hongersnood
niemand minder,
niemand meer,
wij allen hebben
de aarde in leen.