Eerste stappen naar het kruis


Een weg zo zwaar en lang
en Jezus was zo bang.
Zo bang voor spot en lijden.
Zijn Vader kwam niet bevrijden.
Zijn elf apostelen waren zo moe.
Door slaap vielen hun ogen toe.
De vijand kwam reeds nader.
Jezus bad; “Uw wil geschiede Vader”

Hij was daar zo eenzaam en alleen.
Slechts was de stilte om Hem heen.
Stilte vol zwijgen en gevaren.
stilte vol angst zonder bedaren.
Satan leek zijn slag te slaan.
Jezus gaf hem zelfs ruim-baan.
Zijn dienaar was Jezus’ verrader.
Jezus bad; “Uw wil geschiede Vader”

Met velen kwamen ze Hem halen.
Angstig voor de wondere verhalen,
die over Hem werden doorverteld,
kwamen zij met grof geweld.
Hoe anders was Jezus reactie toen;
“Judas, verraad je Mij met een zoen?”
Vandaar kwam Jezus’ kruisdood nader.
Jezus bad; “Uw wil geschiede Vader”