Drie kruisen op Golgotha


Drie kruisen staan op Golgotha
een kruis waaraan een zondaar hing
die geen genade voor zijn dood ontving
vergeving vragen was zijn eer te na.

Drie kruisen staan op Golgotha.
Aan een daarvan hing een mens
vergeving was zijn vurige wens
Jezus zag en zei; “Je komt waarheen Ik ga”.

Drie kruisen staan op Golgotha
verkondigen schuld en gena.
Een kruis waaraan onze zonden zijn vergeven
door Hem door wiens dood wij mogen leven.