Geloof is wijsheid


Geloof is niet alleen
verstand of hart
zelfs niet beide
maar aanvaarding
van ’t onbegrijpelijke
en overtuiging
van gelijk in onmogelijke

wie niet in leven
van Jezus Christus
en in Zijn kruisdood
de oneindigheid
van Gods liefde ziet
heeft nog nooit
naar wérkelijke wijsheid
in het leven gezocht.