Vertel van de liefde


Vertel van de liefde.
Vertel ze steeds door.
Opdat u niemand griefde,
nooit een vriend verloor.

Vertel de liefde van God.
Van een God die Liefde is.
Zijn liefde bij dagelijks lot,
zonder Zijn liefde is gemis.

Vertel de liefde van de Zoon,
die aardse pijn heeft gedragen,
die dwars door spot en hoon,
de satan heeft verslagen.

Vertel de liefde van de Geest,
die ons met Vader en Zoon bindt,
vreugde toont van hemelsfeest
en troost zoals je nergens vindt.

Vertel van de liefde, overal,
van Vader, Zoon en Heilige Geest,
dat daardoor vrede heersen zal,
dan komt weer paradijselijk feest.