Bergen weerstand


Zo graag wil ik zachte woorden spreken
die gevoel weerspiegelen uit mijn hart
in een liefdeslied dat geen mens verwart
geen band van vriendschap zullen breken.

Één zang van vroege ochtend tot de avond
de gehele dag vullen met genot
veraangenamen het menselijk lot
dat reeds zoveel ellende ondervond.

Zal dan het antwoord als echo keren
uit de verte, uit het diepe donkere dal,
van achter gindse hoge bergen

die ons van vrede en begrip weren
als angst onze leermeester wezen zal?
Dan zal het van ons nog vele krachten vergen.

Shalom vriendvijand


Open je poorten en ramen
toon mij je visie
van waaruit
je denken
je woorden
en je daden staaft.

Ik open mijn poorten
en ramen
toon je mijn visie
waaruit ik mijn denken
mijn woorden
en mijn daden staaf.

Laten we een huis bouwen
tussen onze burchten
van eigen
visie, denken,
woorden en daden
en vergelijken

en laten we dan bouwen
een kathedraal van vrede
een symbool voor
eeuwige vriendschap

Shalom
MIJN VRIEND!!!