Schemerstemming


Zachte deken van duister
vlijt rust voor stille nacht
over bedauwde veld
en legt windstil nevelsluiers
over contouren en silhouetten
van vaag zichtbare boerderijen

en scheidend licht
purper achter bomenranden
glanzend als een zee
over oplichtende stranden
waar late schepen sporen trekken
tussen donker wolken
scheidend de horizon.