Land in elk jaargetij


Ik zag het land in ’t stralend licht aan zee
de blanke duinen, ‘t blinkend witte strand,
en gouden wolken boven ’t vlakke land
en vele vogels vliegen of zweven mee.

Verspreid daar langs de ruime horizon
staan ginds de boerderijen tussen bomen
in groene wieden staat het vee te dromen
waar schaduw varieert met wolk en zon.

Ik zag het land in treurig doodse kleur
het bruine dorre veld in nevel gehuld
en ‘t vallend stervend blad verspreidt zijn geur

Ik zag het land bij sneeuw door zon verguld
’t met ijs bedekte water tussen ’t riet
waar jong en oud naar hartenlust geniet.