Hoopvol vooruitzicht in de herfst


De laatste bloem buigt nu haar kop
haar kleurrijk leven houdt nu op
de zon geeft nu niet meer de kracht
dood en verderf is aan de macht.

Ontloken eens uit tere knop
hief zij fier haar kelk op
nu is ’t of zij doelloos wacht
op eindeloze zwarte nacht.

Tot zij zich vlijt op kille aarde
strooit haar kracht die ze bewaarde
en straks na de zonnekeer
ontstaat het nieuw leven weer.

Staat daar haar trotse nageslacht
toonbeeld van schoon en pracht
hoop voor toekomst en leven
dat telkens nieuw wordt gegeven.