De dictator


Hij groeit in macht en zelfzucht en ziet de wereld aan zijn voeten
Maar geen eenvoudig krijgsvolk dient hem overtuigt en onderdanig
Omdat een ieder die zijn wet ontduikt als banneling moet boeten
Geen mens beschouwt zijn leiding als normaal, meer als buitenissig

Hij voelt zich als redder van een vrije veilige maatschappij
Vrijheid voor elk volk voor heel de wereld met alle geweld
Voor hem de eer, de roem, de glorie en iedereen is blij
Hij wordt bejubeld ondanks zoveel doden, maar dat is niet wat telt

Wanneer zal eens een eind aan al die oorlog en gruwel komen
En kan elk mens in rust en vrede leven in eigen huis en land
Wanneer zal jonge mannen niet meer het leven worden ontnomen
Gebruiken overheden en regeringen eindelijk verstand

De hoop op vriendschap en vrede zal eeuwig blijven bestaan
Zo lang hebzucht en jaloezie heersen doet niemand er iets aan.