Scheppingsmysterie


Geen gedachten die leiden tot niets
geen woorden die niets zeggen
of daden die geen doel omvatten

bewijzen die realiteit weerleggen
kunnen noch schepping noch evolutie tonen
of overtuiging als waanzin honen

de vraag hoe de kosmos is ontstaan
zal ten eeuwige dage een mysterie blijven
tot wij weten nadat de wereld is vergaan.

Geest van wind


Wind speelt met de wolken
door de helder blauwe lucht
als onzichtbare hand die stuurt
langs blinde wegen.

Wind speelt met de golven
in onnavolgbaar lijnenspel
of werpt hoge branding
op vaste rotsen.

Wind speelt met het lover
soms strelend zacht en teer
dan ruw en hard in stormweer
dat zelfs eik doet buigen.

Wind streelt zacht het riet
zodat de pluimen wuiven
alles wat schepping biedt
wordt door de wind bewogen.

Wind wakkert gestaag het vuur
waarvan wij mogen leven
geeft ons als wolk en water stuur
het is de Geest aan ons gegeven.