Geest uitgestort op aarde


Geest uitgestort op aarde
troost voor ieder mens
gezonden als onschatbare waarde
te vervullen onze wens.

Geef ons hier op aarde
naar Christus’ evenbeeld
als wachters in Zijn gaarde
te leven naar Zijn beeld.

Leer ons vergeving schenken
die ons niet zijn welgezind
en aan eigen fouten denken
die U bij elk wel vindt.

Breng ons hoop op toekomst
leven zonder verdriet of pijn
dat wij zeker van een thuiskomst
aan het eind van levensloopbaan zijn.

Zwijgend protest


Wij wanen ons goden
door de wereld gediend
groter dan hoogste macht
beslissen dat onze wensen
uitrijzen boven vermogen
besturend al, bij dag en nacht.

God die wij gemaakt hebben
ons dienend en onderhorig
hoogmoed niet erkennen
maar eisen dat U naar onze wil
van schuld en blaam ons zuivert
waarom houdt U zich zo stil?