Schemering


Zie over vlakten en zeeën
grauw of blauw wit geschakeerd
beelden van kastelen en bergen
zweven zonder zwaartekracht
kleur met zonnestraal doorweven
fantasieën van schoonste aard
zwijgzaam aansporen tot stille dromen

met gouden tinten staat de kim in gloed
de aarde omringend met vlammen
schone avond vol met rust
schouwspel nooit te evenaren
schaduwen van afgelopen dag
trekken door blauw donkere strepen
ergens zingt een vogel als dankgebed

en klinkt een kinderlach.

Wie is de mol ?

The European mole or Common Mole is a mammal of the order Soricomorpha

Doodse stilte over nog groene weiden
waar in het zicht op het nevelig einder
niets meer overblijft van vreugde of verblijden
op eenzijdig gras hier en daar een vlinder

geen vee ziet men hier straks nog vredig grazen
vrij spelen en springen door ruime velden
alleen tractoren en maaiers die razen
hazen, vogels of reeën zijn er zelden

naar genot en schoon kan men nog lang zoeken
zelfs laat het verval in bossen zich gelden
oorsprong van natuur vindt men slechts in boeken
economische driften die haar velden.

Of wij geen verantwoordelijkheid dragen
zal niemand zich ooit werkelijk afvragen.