Hoop door duister


In duister zie ik lichten
stralend voor mij uit
als wenkende gestalten
die roepen hen te volgen
als mijn steun in onzekerheid

om in toekomstige tijd
mij een weg te banen
waar ik zonder vallen kan gaan
omdat ik zelf in donker
de gevaren niet zie staan

reik mij dan sterke handen
dan ben ik niet meer bang
maar kan ik dat licht volgen
naar verre toekomst
waar ik zo naar verlang.