Dagencyclus


Ontbrekend licht in nachten
en donkere schaduwen
zonder gezicht of vorm
zuchtend tot de ochtend
waarin duister weer zwicht.

Tot lijnen langs de horizon
die nachten weer breken
en dageraad vormt gericht
zichtbare rand en vormen
in langzaam reizend zonnelicht.

Zo volgen dagen nachten
beschenen door zon
sterren en door maan
zal ook het leven in gedachten
in duister en bij licht verder gaan

Als je niet verder kunt


Het is de eigen weg die je steeds mag gaan
niemand zal om de redenen vragen
als je alleen eigen zorg wil dragen
maar kom niet met verwijten bij Mij aan

er zijn zoveel zaken die je leven belagen
waarvoor niemand ooit garant zal staan
dat je ze niet zult kruisen in je levensbaan
die mogelijkheid ligt niet in Mijn behagen

kom draai je om, rijk Mij je handen aan
een pad zonder Mij is niet te dragen
als Ik je leid zal het lopen beter gaan

dan kun je vorderen zonder te klagen
en hoef je niet steeds doelloos stil te staan
als je niet verder kunt zal Ik je dragen.