Dieper verlangen

Zou je woorden willen peilen
inhoud van je lieve lach
in spiegels van je ziel zien
hoe jouw gedachten zijn voor mij
je verlangen bij mij blijven
samen als één maar toch vrij.

Delen onze mening tussen
overeenkomst of verschil
niet wegen op een wegschaal
aanvaarden elk zijn eigen gewicht,
zonder eigenbelangen door te slaan,
in een alles bevrijdend licht.

In de vensters van jouw binnenste
schoon gewassen door je tranen
wil ik jouw verdriet en vreugde lezen
in je heldere ogen bijgelicht
dan zal ik zien de warmte van je hart
en bewaren als dit gedicht