De weg

vertouwd.jpg
Zoek mijn weg niet langs blinde paden
door moeras of ondoordringbaar woud
wil slechts door ondiepten waden
waar een vaste grond mijn voetstap houdt.

Zal geen gevaren zoeken op mijn wegen
door een schier onbekend terrein
maar eerst vragen om Uw zegen
om van Uw hulp altijd zeker te zijn.

Lopen mijn wegen door vreemde streken
landen en volkeren die ik niet ken
nog nooit bent U van mijn zij geweken
zodat ik ook daar zeker van U ben.

Leid mij op het pad geëffend door Uw hand
naar het huis in Uw Vaderrland.