Een zachte blues


Zing die “Old River Blues”
zing ze aan die oude rivier
laat klinken door “Old City Town”
over velden en ook hier
zing droef, zing blues.

Laat die song horen overal
over arbeid en van dwang
ieder die zijn verdriet uitzong
over dagen zwaar en lang
zing droef, zing blues.

En dooft het licht in de Canyon
’s avonds na het werk
klinkt nog het wolvengehuil
zingt Satch zacht zijn song
hij zingt droef, hij zingt blues.

Canyon-blues


Geef mij de blues ik ben zo down
zing ze dan aan die oude rivier
laat ze klinken door “Old City-town”
over de velden en ook hier
zing droef, kom zing de blues.

Laat horen overal die song
van arbeid en van dwang
ieder die zijn verdriet uit zong
over dagen zwaar en lang
zing droef, kom zing de blues.

Als in de canyon d’ avond valt
licht daar langzaam dooft
nog ‘t gehuil der wolven schalt
is ’t Satch die zachtjes looft
hij zingt droef, hij zingt de blues.