In wijsheid zoeken


Ik heb het licht gezocht,
het licht, dat wijsheid heet.
Wijsheid die naar ’t geluk moet leiden,
vol van rijkdom en van overvloed.
Wijsheid die angst en armoe bestrijden,
in daden en in woordenvloed.
Die wijsheid moet de vrede brengen,
en oorlogen verbannen in de tijd.
Zal volken met elkaar vermengen,
en meningen aanvaarden zonder strijd.
Niet gevest in aardse rijkdom,
of in waardeloze aardse vinding.
Komt werkelijke wijsheid aan het licht.
In een vrijheid zonder binding,
enkel op de mens en God gericht.
Komt zelfs wijsheid in ‘t donker,
als een stralenkrans te staan,
aan een grauwe, troosteloze hemel,
in een regenboog van verdriet en traan
in een zeker zuiver weten
van het Goddelijk bestaan

Leven genieten


Mensen loop toch zo eens te genieten
van de wolken of een blauwe lucht
wind door je haren in een eindeloze zucht
de vogels in de weide grutto’s of kievieten

van het altijd groene bos of gras
van de rietkragen langs het water
zang van karekiet misschien eendengesnater
het gespetter van de vissen in een plas

maak je los van al die gedichten schrijven
kom eens achter je laptop vandaan
je kunt toch niet je hele leven binnen blijven

in een kantoortje hoor je kip noch haan
het is leuk maar je moet niet overdrijven
naast dichten is er ook best wel een bestaan.