Dank U voor de horizon


Heer, dank U voor de horizon,
waar vanaf iedere morgen
weer licht voor nieuwe dag begon
na nachtrust zonder zorgen.

Heer, dank U voor de horizon,
ruimte die U Uw schepping geeft
in licht dat duister overwon,
licht waarin ieder schepsel leeft.

Heer, dank U voor de horizon,
waarheen ieder de blikken richt
beschenen door Uw warme zon
het einder van ons zicht.

Heer, dank U voor de horizon,
waarachter eens de zon daalt
onze dag eindigt zo hij begon
en het nieuwe licht weer straalt.