Omgang


Heeft het heil van ’t spreken jou gezadeld
Op ’t vurige hoogste en ‘t edelste paard
Ben je door je herkomst of stand geadeld
Of ben je meer door wetenschap vergaard

Wie onderscheidt jou van elk gewoon mens
Gekluisterd aan ’t leven en aan d’ aarde
Met ieder eigen gave en eigen grens
Niemand meer of minder gesteld in waarde

Waarom meerder over anderen wezen
In ijdele hoogmoed overal boven staan
Van je gezicht valt dikwijls al te lezen
Dat je lang niet met ieder om wil gaan

Kom laat je hart toch spreken en wees niet bang
Jouw vriendelijk wezen is in ieders belang.