Bijna apocalyptische droogte 2018


Hoe zacht deze ochtend het licht de kim besteeg
De zachte gloed verspreidde over de horizon
Waardoor de nieuwe dag haar volle glans verkreeg
Het licht opnieuw de duistere nacht overwon

De frisse wind der nacht door hitte vervangen
Door meedogenloos alles verschroeiend zon
Terwijl mens, dier, plant en aarde verlangen
Naar stromen water uit rijke hemelbron

Het land verdort en mens en dieren dorsten
Beken drogen uit in stil water sterven vissen
Jonge arenden en buizerds sterven in horsten
Daar ze door nijpende droogte voedsel missen

Nu vouwen mensen uit westerse landen
Als bede voor ’t leven ook smekend hun handen.