Geen excuses


Weemoed om wat ik achterliet
tijd in onschuld vergeten
naïef gedrag duldt het niet
ik had beter kunnen weten.

Verlangen naar verbetering
herstel van eigen schuld
deemoedige bevestiging
maar oorzaak niet geduld.

Tijd die is verstreken
biedt geen enkele soelaas
echt herstel verkeken
fouten geëxcuseerd helaas.