Kortende dagen


Langzaam zak ik weg
in dromen van de tijd
dat is toegestaan
op mijn leeftijd
liefst voor knappende haard
met m’n oude hond
gelegen op m’n voeten
alles nog mogen
en niets meer moeten

het fonkelend rood glas
draaiend in mijn handen
wijl in vlammen staren
laat ik gedachten gaan
over voorbije jaren
nog levend in de waan
midden in de tijd te staan
dat wij “piep” waren
tijd die ons was voorbij gegaan.

Naast mij


Toen ik eenzaam bleef staan
en kon alleen niet verder
niet wist waar ik heen zou gaan
leidde U mij als een herder.

Als een kind nam U mijn hand
sprak met troostende woorden
beloofde mij te leiden naar dat land
waar wij al zoveel van hoorden.

Blijf dan steeds naast mij lopen
zo U ieder mens hebt belooft
steeds blijf ik op Uw liefde hopen
heb met vertrouwen in U geloofd.