Sterrrenlicht

Sterrenlicht

Heb vanavond weer getracht
de miljoenen sterren te tellen
die in deze duistere nacht
meer zijn dan wij veronderstellen.

Kleine speldenprikken in ’t fluweel
fonkelend vanuit het ver heelal
zal ooit iemand weten met hoeveel
jullie daar staan te stralen in tal.

Ik heb mijn poging opgegeven,
enkel stil genoten van jullie licht
mijn handen heb ik opgeheven
in dank tot jullie schepper gericht.

Egbert Jan van der Scheer
16-11-14

Je echtheid

Je echtheid

Je schoonheid is niet alleen je buitenkant
Al straalt je gezicht en huid ook als de zon
Die schijn blijkt op den lange duur niet bestand
Maar zal na verloop spatten als een ballon
Dan rest van jou nog slechts verschrompeld vel
En kennen je vrienden je nauwelijks meer
Dan ben je tussen kennissen niet in tel
En leef je dag op dag met onnoemlijk zeer
Vandaar voedt je hart elke dag met zonneschijn
Met warmte van een zachte gulle lach
En doe geen mens met woord of daad toch pijn
Laat je innerlijk schijnen van dag tot dag
Als je van binnenuit vrede kan halen
Ziet elk de schoonheid uit je ogen stralen

Egbert Jan van der Scheer
2018-01-24

Roep in de wind

Roep in de wind

Stil, wees stil en luister,
wees stil en hoor
zachte zang van wind
in kruinen van bomen
als vibreren van snaren
van harp of viool.

Stil, wees stil en hoor,
hoor de wind die roept
als van verre
met duizend stemmen
roept hij je naam.
Wees stil en hoor.

Egbert Jan van der Scheer
14-11-14